Kompostárna
ECOWOOD Unhošť

Marek Chmelík
tel.: 602 525 903

Ing. Miloslav Malý
tel.: 777 737 756

ecowood@ecowood.cz

Co děláme

Kompostováním biologicky rozložitelných odpadů vytváříme humus, který je posléze možno vrátit přírodě v podobě nejrůznějších zahradních substrátů a zemin.

Kompostovaní

Kompostování je biologická metoda využívání biologicky rozložitelného odpadu (BRO), kterou se za kontrolovaných podmínek aerobních procesů (za přístupu vzduchu) a činností mikroorganismů přeměňuje BRO na kompost. Kompost je organické hnojivo, které se získá aerobním rozkladem směsi organického materiálu. Kompost je jedinečným zdrojem humusu. Má vysokou výměnnou kapacitu pro živiny (dusík, vápník, hořčík, draslík), které rostlinám postupně uvolňuje – navázané živiny se tak nevyplavují do spodních a povrchových vod (vyplavování těchto živin má za následek známé zarůstání vodních ploch, které mnohdy znemožňuje rekreaci u vody). Kompost je dále prospěšný tím, že: zvyšuje biologickou aktivitu půdy, což umožňuje rozklad některých znečišťujících látek (například ropných produktů), tím zvyšuje samočistící schopnost půdy rozpouští živiny z půdních minerálů pro rostliny zlepšuje výživu rostlin stopovými prvky zlepšuje strukturu půdy zlepšuje jímavost půdy pro vodu (tím se snižuje riziko povodní) dodává půdě tmavou barvu, která zvyšuje její záhřevnost má určité složky, jež mají charakter stimulátorů růstu zvyšuje odolnost půdy proti okyselení obsahuje organickou hmotu, která dokáže vázat těžké kovy – tím omezuje jejich příjem rostlinami.

Seznam odpadů přijímaných do zařízení

Kompostováním biologicky rozložitelných odpadů vytváříme humus, který je posléze možno vrátit přírodě v podobě nejrůznějších zahradních substrátů a zemin.

02 01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství
02 01 03 Odpad rostlinných pletiv
02 01 07 Odpady z lesnictví
19 12 Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace)
19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
20 03 Ostatní komunální odpady
20 03 02 Odpad z tržišť

Kontejnerová autodoprava

14cbm kontejner na velkoobjemový odpad a BRO a 7cbm kontejner na dovoz a odvoz sypkých materiálů (zemina, suť, beton, písek, kamenivo, štěrk)

Údržba zeleně

Zákazníkům nabízíme profesionální služby údržby zeleně, od sekání trávy až po prořezy stromů a keřů. Naše nabídka je komplexní a pokrýva všechny služby, kterých je při údržbě zeleně třeba.Sekání trávníků se sběrem posekané trávy – údržba zeleně vhodná pro reprezentativní trávníky a na zahrady okolo rodinných domů. Sekání nepřístupnsých a přerostlých vegetací.

Provzdušňování trávníků

Proces údržby zeleně, která provzdušněním trávníku umožní lepší, přístup vzduchu, vláhy a živin ke kořenům trávydoporučuje se aplikovat zejména před přihnojováním trávníku

Odvoz a likvidace posekané trávy

Vlastník trávníku obvykle nedisponuje další plochou, vhodnou pro shromažďování posekané sebrané trávy v rámci služeb údržby zeleně v případě zájmu odvezeme a zlikvidujeme vaši posekanou trávu

Prořezy stromů a keřů

Pravidelný prořez a tvarování stromů a keřů na začátku a na konci vegetačního období je běžnou službou v rámci komplexní údržby zeleně.

Zimní údržba

Udržujeme v zimě areály a komunikace, odklízíme a likvidujeme sníh.