Co děláme

Jsme dobrý tým a není nám lhostejná naše planeta. Kompostováním biologicky rozložitelných odpadů vytváříme humus, který je posléze možný vrátit přírodě. Jsme zkušení a nakládat s biologicky rozložitelným odpadem umíme. Držíme se technologických postupů ověřených v praxi. Máme dostatek techniky, abychom pomohli jak malé zahrádce, tak velkému projektu při realizaci. Kapacita kompostárny umožňuje realizovat projekty všech velikostí. Své znalosti si nenecháváme pro sebe, rádi vám poradíme nebo vše uděláme za vás. Naším cílem je udržení rovnováhy mezi přírodou a člověkem, aby obě strany mohli žít v harmonii.

Co je kompostování

Kompostování je biologická metoda využívání biologicky rozložitelného odpadu (BRO), kterou se za kontrolovaných podmínek aerobních procesů (za přístupu vzduchu) a činností mikroorganismů přeměňuje BRO na kompost. Kompost je organické hnojivo, které se získá aerobním rozkladem směsi organického materiálu. Kompost je jedinečným zdrojem humusu. Má vysokou výměnnou kapacitu pro živiny (dusík, vápník, hořčík, draslík), které rostlinám postupně uvolňuje – navázané živiny se tak nevyplavují do spodních a povrchových vod (vyplavování těchto živin má za následek známé zarůstání vodních ploch, které mnohdy znemožňuje rekreaci u vody). Kompost je dále prospěšný tím, že: zvyšuje biologickou aktivitu půdy, což umožňuje rozklad některých znečišťujících látek (například ropných produktů), tím zvyšuje samočistící schopnost půdy rozpouští živiny z půdních minerálů pro rostliny zlepšuje výživu rostlin stopovými prvky zlepšuje strukturu půdy zlepšuje jímavost půdy pro vodu (tím se snižuje riziko povodní) dodává půdě tmavou barvu, která zvyšuje její záhřevnost má určité složky, jež mají charakter stimulátorů růstu zvyšuje odolnost půdy proti okyselení obsahuje organickou hmotu, která dokáže vázat těžké kovy – tím omezuje jejich příjem rostlinami.

Seznam odpadů přijímaných do zařízení

Kompostováním biologicky rozložitelných odpadů vytváříme humus, který je posléze možno vrátit přírodě v podobě nejrůznějších zahradních substrátů a zemin.

02 01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství
02 01 03 Odpad rostlinných pletiv
02 01 07 Odpady z lesnictví
19 12 Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení lisování, peletizace)
19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
20 03 Ostatní komunální odpady
20 03 02 Odpad z tržišť

Výroba substrátů

Jednou z našich činností je výroba substrátu pro použití zejména v oboru zahradnictví při zakládání či renovaci zahrad a parků.

  • zahradnický substrát
  • trávníkový substrát
  • střešní substrát extenzivní
  • střešní substrát intenzivní

Dále umíme

Svoz kompostovatelného odpadu

Rádi k Vám dopravíme velkoobjemový 14cbm kontejner vhodný pro sběr biologicky rozložitelného odpadu. Kontejner po domluvě přivezeme, odvezeme a odpad správným způsobem zpracujeme.

Doprava a pronájem kontejnerů

Nabízíme 7cbm kontejner, určený zejména na rozvoz našich substrátů. Kontejnery můžeme vyvážet i suť a zeminu ze zemních prací. Kontejnery mohou sloužit i k návozu sypkých stavebních hmot (písek, štěrk).

Údržba zeleně

Zákazníkům nabízíme profesionální služby údržby zeleně, od sekání trávy až po prořezy stromů a keřů. Naše nabídka je komplexní a pokrývá všechny služby, kterých je při údržbě zeleně třeba.

Provzdušňování trávníků a přihnojení

Vertikutaci (provzdušnění) trávníku která umožní lepší přístup vzduchu, vláhy a živin ke kořenům trávy. Doporučuje se aplikovat zejména před přihnojováním trávníku v jarním období.

Prořezy stromů a keřů

Pravidelný prořez a tvarování stromů a keřů na začátku a na konci vegetačního období je běžnou službou v rámci komplexní údržby zeleně.

Zimní údržba

V zimě používáme naší mechanizaci k zimní údržbě areálů a komunikací posypem, nebo při větším množství sněhu je možno zajistit i odvoz.