Kompostárna Ecowood: Efektivní a ekologické řešení zpracování bioodpadů

Kompostárna je klíčovým zařízením pro zpracování organického odpadu a výrobu kvalitního kompostu. Na Ecowood.cz se specializujeme na moderní a ekologická řešení pro kompostování, která jsou ideální jak pro domácí zahradníky, tak pro komerční využití.

Co je kompostárna?

Kompostárna je zařízení, které slouží k rozkladu organického materiálu, jako jsou zbytky potravin, zahradní odpad a další biologický materiál. Tento proces vede k vytvoření kompostu, který je bohatý na živiny a může být použit k obohacení půdy.

Výhody kompostárny – nabízejí řadu výhod, včetně:


– Redukce odpadu: Pomáhají snižovat množství odpadu, který končí na skládkách.
– Vyrobíme kompost: Produkujeme kvalitní kompost, který zlepšuje strukturu a úrodnost půdy.
– Ekologické řešení: Přispívá k udržitelnému nakládání s odpady a ochraně životního prostředí.
– Ekonomické přínosy: Snížení nákladů na likvidaci odpadu a nákup chemických hnojiv.

Jak funguje kompostárna?

Kompostárna využívá biologický proces rozkladu, při kterém mikroorganismy rozkládají organický materiál na humus. Tento proces vyžaduje správnou kombinaci uhlíku, dusíku, vody a kyslíku. Kompostárny mohou být navrženy pro různé kapacity a potřeby, od malých domácích kompostérek až po velké průmyslové jednotky.

Udržitelné zahradničení s Ecowood

Kompostování je základem udržitelného zahradničení a efektivního nakládání s odpady. Kompostováním biologicky rozložitelných odpadů vytváříme humus, který je posléze možný vrátit přírodě. Jsme zkušení a nakládat s biologicky rozložitelným odpadem umíme. Držíme se technologických postupů ověřených v praxi. Máme dostatek techniky, abychom pomohli jak malé zahrádce, tak velkému projektu při realizaci. Kapacita kompostárny umožňuje realizovat projekty všech velikostí. Své znalosti si nenecháváme pro sebe, rádi vám poradíme nebo vše uděláme za vás. Naším cílem je udržení rovnováhy mezi přírodou a člověkem, aby obě strany mohli žít v harmonii.

Seznam odpadů přijímaných do zařízení

Kompostováním biologicky rozložitelných odpadů vytváříme humus, který je posléze možno vrátit přírodě v podobě nejrůznějších zahradních substrátů a zemin.

02 01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství
02 01 03 Odpad rostlinných pletiv
02 01 07 Odpady z lesnictví
19 12 Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení lisování, peletizace)
19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
20 03 Ostatní komunální odpady
20 03 02 Odpad z tržišť

Výroba substrátů

Jednou z našich činností je výroba substrátu pro použití zejména v oboru zahradnictví při zakládání či renovaci zahrad a parků.

  • zahradnický substrát
  • trávníkový substrát
  • střešní substrát extenzivní
  • střešní substrát intenzivní

Dále umíme

Svoz kompostovatelného odpadu

Rádi k Vám dopravíme velkoobjemový 14cbm kontejner vhodný pro sběr biologicky rozložitelného odpadu. Kontejner po domluvě přivezeme, odvezeme a odpad správným způsobem zpracujeme.

Doprava a pronájem kontejnerů

Nabízíme 7cbm kontejner, určený zejména na rozvoz našich substrátů. Kontejnery můžeme vyvážet i suť a zeminu ze zemních prací. Kontejnery mohou sloužit i k návozu sypkých stavebních hmot (písek, štěrk).

Údržba zeleně

Zákazníkům nabízíme profesionální služby údržby zeleně, od sekání trávy až po prořezy stromů a keřů. Naše nabídka je komplexní a pokrývá všechny služby, kterých je při údržbě zeleně třeba.

Provzdušňování trávníků a přihnojení

Vertikutaci (provzdušnění) trávníku která umožní lepší přístup vzduchu, vláhy a živin ke kořenům trávy. Doporučuje se aplikovat zejména před přihnojováním trávníku v jarním období.

Prořezy stromů a keřů

Pravidelný prořez a tvarování stromů a keřů na začátku a na konci vegetačního období je běžnou službou v rámci komplexní údržby zeleně.

Zimní údržba

V zimě používáme naší mechanizaci k zimní údržbě areálů a komunikací posypem, nebo při větším množství sněhu je možno zajistit i odvoz.